top of page

Wzmianki prawne

DIMEXNET-CI & QUEBEC INC.
Syreta 880 292 388 00019

Oprócz tego będziesz musiał dowiedzieć się o tym więcej.

SIEDZIBA GŁÓWNA - DIMEXNET-CI & QUEBEC INC.

WYBRZEŻE KOŚCI SŁONIOWEJ MOCHEY CITY

Kontakt: Zobacz formularz kontaktowy

Oprócz tego będziesz musiał dowiedzieć się o tym więcej.

Dyrektor publikacji

William Diouf
Nocleg

© 2002-2020 bluehost inc. wszystkie prawa zastrzeżone
USA


Kredyty fotograficzne

Wszystkie fotografie prezentowane na tej stronie są chronione Kodeksem własności intelektualnej i artystycznej. są wyłączną własnością firmy DIMEXNET lub podlegają specjalnemu zezwoleniu na użytkowanie przez firmę DIMEXNET,

.
Prawo autorskie

Ogólna struktura portalu, a także teksty, zdjęcia, obrazy i dźwięki składające się na ten portal są własnością firmy DIMEXNET, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 1957 r. (art. 41) i kodeksem własności intelektualnej z lipca 1, 1992 , wszelkie częściowe lub całkowite powielanie do użytku zbiorowego w jakikolwiek sposób jest surowo zabronione bez zgody DIMEXNET,

.
Logo, elementy wizualne i marki na tej stronie są własnością ich odpowiednich właścicieli.
Użytkownik Internetu przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z witryny DIMEXNET podlega prawu francuskiemu.


Linki hipertekstowe i wskazania prawne

DIMEXNET stale sprawdza i aktualizuje informacje na swojej stronie internetowej. Mimo wszelkiej staranności dane mogły w międzyczasie ulec zmianie. Nie ponosimy odpowiedzialności ani gwarancji za aktualność, prawdziwość i kompletność dostarczonych informacji. Dotyczy to również wszystkich innych stron internetowych, do których witryna odsyła poprzez hiperłącze. Nie ponosimy odpowiedzialności za zawartość stron internetowych, do których uzyskujesz dostęp poprzez tego rodzaju połączenie.


Przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe zbierane w serwisie wynikają z dobrowolnego podania adresu e-mail podczas przesyłania wiadomości elektronicznej. Zebrane w ten sposób wiadomości e-mail są wykorzystywane wyłącznie do przesyłania żądanych informacji. DIMEXNET zachowuje poufność wiadomości e-mail przez okres nie dłuższy niż 1 rok. Zebrane adresy e-mail nie będą podlegały przekazywaniu ani przetwarzaniu.

Oprócz tego będziesz musiał dowiedzieć się o tym więcej.

Zgodnie z artykułem 34 ustawy „Informatique et Libertés” nr 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 r., zmienionej 6 sierpnia 2004 r., masz prawo do dostępu, modyfikacji, poprawiania i usuwania danych dotyczących Ciebie. Możesz skorzystać z tego prawa na prosty pisemny wniosek na następujący adres:

DIMEXNET,
3 RUE MILHAU

13700 MARIGNA

FRANCJA

Oprócz tego będziesz musiał dowiedzieć się o tym więcej.

Zebrane informacje podlegają przetwarzaniu komputerowemu mającemu na celu ułatwienie przetworzenia Twojego zapytania.

Użytkownik jest informowany, że podczas jego wizyty na stronie www.DIMEXNET.COM, na jego komputerze może zostać zainstalowany plik cookie. Plik cookie nie pozwala na identyfikację użytkownika. Ogólnie rzecz biorąc, rejestruje informacje dotyczące nawigacji jego komputera w witrynie (przeglądane strony, data i godzina konsultacji), które można odczytać podczas kolejnych wizyt.

Użytkownik może sprzeciwić się rejestracji plików cookie lub zostać ostrzeżony przed zaakceptowaniem plików cookie, konfigurując swój komputer w następujący sposób:

Dla Microsoft Internet Explorer 6 i nowszych

Wybierz menu „Narzędzia” (lub „Narzędzia”), a następnie „Opcje internetowe” (lub „Opcje internetowe”)

Kliknij zakładkę „Poufność” (lub „Poufność”)

Wybierz żądany poziom za pomocą kursora lub kliknij przycisk „zaawansowane”, aby dostosować zarządzanie plikami cookie

Dla Microsoft Internet Explorer 5

Wybierz menu „Narzędzia” (lub „Narzędzia”), a następnie „Opcja internetowa” (lub „Opcje internetowe”)

Kliknij zakładkę „Zabezpieczenia” (lub „Zabezpieczenia”)

Wybierz „Internet”, a następnie „Poziom niestandardowy” (lub „Poziom niestandardowy”)

Zlokalizuj sekcję „cookies” i wybierz opcję, która Ci odpowiada

Dla Firefoksa

Wybierz menu "Narzędzia"> "Opcje"

Kliknij opcję „Prywatność”

Sekcja „Cookies”

Dla Opery

Wybierz menu "Plik"> "Preferencje"

Życie prywatne

Dla Google Chrome

Kliknij ikonę klucza znajdującą się na pasku narzędzi przeglądarki.

Wybierz Opcje (Preferencje na Macu i Linuksie, Ustawienia na Chromebooku).

Wybierz kartę Opcje zaawansowane.

Kliknij opcję Ustawienia treści w sekcji „Poufność”.

W wyświetlonym oknie dialogowym Ustawienia treści kliknij kartę Pliki cookie.

Projektowanie i produkcja IKONA
92 bulwar Europy

Telefon: 04 86 37 80 30

Kontakt: Zobacz formularz kontaktowy

bottom of page